Jood Palace

Jood Palace

Jood Palace

شروع قیمت از
323درهم
5 ستاره
Jood Palace
Jood Palace
Jood Palace
Jood Palace
Jood Palace
Jood Palace
Jood Palace
تصویر توضیحات امکانات

هتل خوبی است

 

امکانات
باربیکیوباربیکیو
حمامحمام
صبحانهصبحانه
ظروف آشپزخانهظروف آشپزخانه
کولر گازیکولر گازی
آسانسورآسانسور
مبلمانمبلمان
گرمایشگرمایش
پارکینگپارکینگ
استخر سرپوشیدهاستخر سرپوشیده
استخر سربازاستخر سرباز
گیرنده دیجیتالگیرنده دیجیتال
تلویزیونتلویزیون
سرویس بهداشتی فرنگیسرویس بهداشتی فرنگی
اینترنتاینترنت
یخچالیخچال
میز ناهارخوریمیز ناهارخوری
کتری و قوریکتری و قوری
فوتبال دستیفوتبال دستی
سماورسماور
سرویس بهداشتی ایرانیسرویس بهداشتی ایرانی
چای سازچای ساز
بخاری هیزمیبخاری هیزمی
پنکهپنکه
اجاق گازاجاق گاز
حیاطحیاط
بخاری گازیبخاری گازی
کباب پزکباب پز

Jood Palace

شروع قیمت از
323درهم
5 ستاره